Obchodní podmínky

KEEPERsport CZ, s.r.o.

 

Provozovatel: KEEPERsport CZ, s.r.o.

Sídlo firmy a provozovna: Palackého 1930, 530 02  Pardubice

IČO: 28762461

DIČ: CZ28762461

Mobil: +420 608 032 114

BANKOVNÍ SPOJENÍ: 

NÁZEV ÚČTU:

KEEPERsport CZ, s.r.o.

Raiffeisenbank

IBAN: CZ1055000000005075070006

ČÍSLO ÚČTU: 5075070006/5500

 

Zapsaná v obchodním rejstříku, vedeného Krajským soudem v Hradci Králové oddíl C, vložka 26060.

 

Nákupní a dodací podmínky platí pro všechny písemné, elektronické (Online Shop, E-Mail) a telefonické objednávky. Následující podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (provozovatel) a kupujícího (zákazník, spotřebitel). Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Výňatky z těchto zákonu najdete pod touto částí obchodních podmínek. Je-li smluvní stranou kupující nikoli spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami obchodním zákoníkem, č. 513/1991 Sb., vše ve znění novel.

 

1. MOŽNOSTI OBJEDNÁNÍ

 

Objednávka přes internet

Náš Online Shop a virtuální nákupní košík najdete na adrese www.golisimo.cz

 

Pro objednání, či případné dotazy použijte prosím e-mail: golisimocz@seznam.cz

 

Po úspěšné objednávce na váš e-mail zpětně přijde potvrzení objednávky.

 

 

 

Objednávka přes telefon

 

Na telefonním čísle +420 608 032 114 a to od pondělí do pátku v čase 9:00 – 17:00 hodin.

 

2. DODACÍ PODMÍNKY

 

Zboží lze odebrat buď osobně, nebo bude zasláno poštou, či kurýrní službou DPD. V případě osobního odběru tuto informaci sdělte v objednávce v Poznámce.

 

K prodejní ceně bude v případě zaslání na dobírku připočítán poplatek za poštovní služby dle platného ceníku České pošty nebo přepravní společnosti DPD.

 

Prosíme do objednávek uvádět Vaše kontaktní telefonní číslo kvůli systému přepravy s DPD. Ta poté každého z Vás kontaktuje kvůli dodávkám zboží!

 

V případě odběru zboží za více než 2.000,- Kč, poštovné a balné zdarma. (Pouze u dopravce DPD)

 

Každé dodávané zboží bude zasláno na Vámi zvolenou (správnou a úplnou) dodací adresu od 1 do 14-ti pracovních dnů. Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů.

 

Nepřevzetí zásilky

 

Dle Občanského zákoníku § 544-545, zákona č. 40/1964 Sb. je každá objednávka závazná. Pokud kupující objednávku zaslanou na dobírku nevyzvedne či v rozporu s obchodními podmínkami stornuje, je povinen uhradit smluvní pokutu. Pokuta činí 40% z kupní ceny na objednávce. Minimální  smluvní pokuta je účtována ve výši 400,- Kč. Objedná li zákazník sadu dresů nebo sadu teamového vybavení  či zhotovení potisku či  potisk samostatný, sankce za zrušení objednávky či její nepřevzetí ze strany objednávajícího činí 90% ceny z objednávky. Objednávka je pro nás závazná jak formou mailu, telefonicky , ústně, tak i přes naši mailovou adresu. Odesláním své objednávky kupující potvrzuje svůj souhlas s obchodními podmínkami e-shopu www.golisimo.cz a smluvní pokutou.

Informace o platbě sankce zašleme kupujícímu mailem. Pohledávky vzniklé naší organizaci z důvodu nepřevzetí závazné objednávky vymáháme i s náklady spojenými s uskutečněním a realizací objednávky.

 

Postup při nepřevzetí zboží dobírkou ze strany kupujícího:

Kupující se může vyhnout zaplacení sankce tím, že se zaručí uhradit závazně objednané zboží bankovním převodem na účet prodávajícího do 7 pracovních dnů. Částka bude navýšena o 80,- Kč za DPD a 99,- Kč za ČP další poštovné. Fakturační údaje zašle prodávající kupujícímu mailem na mailovou adresu kupujícího uvedenou v objednávce.

Kupující má možnost uhradit pouze jím zaviněnou škodu. Pokud nekomunikuje či odmítá uhradit škodu vzniklou nepřevzetím jeho objednávky , jsme nuceni vymáhat sankci. A to tím způsobem, že vystavíme daňový doklad na platbu převodem na náš účet. Není li částka za sankci připsána na náš účet do 14 dnů, vymáháme částku za sankci soudní cestou navýšenou o vzniklé náklady s tím spojenými.

 

Při objednávce je kupující povinen uvádět pravdivě své údaje. Je li uvedeno lživé či fiktivní jméno, a zboží se vrátí zpět, osobu vyhledáme pomocí IP adresy a sankci budeme vymáhat postupem uvedeným v našich obchodních podmínkách.

 

Storno objednávky

 

Kupující může objednávku stornovat nejdříve po 30. dni po objednání, pokud zboží nebylo dodáno. Prodávající může objednávku stornovat, pokud je zboží dlouhodobě nedostupné, nebo je li cena produktu chybně stanovena prodávajícím.Je li zboží z objednávky objednáno, o čemž je zákazník informován mailem nebo telefonicky, a poté zákazníkem zrušeno, pak mu bude fakturována Smluvní pokuta  za stejných podmínek, jako je psáno v odstavci Nepřevzetí zásilky.

 

 

Vrácení zboží

 

Objedná-li si zákazník potisk dresu či potisk jiného předmětu, potisknuté zboží nelze vyměnit ani vrátit, protože je „znehodnoceno potiskem“ a nelze jej proto brát za nové.

 

Zboží zakoupené v našem internetovém obchodě je možno vrátit nejpozději do 14 dnů od převzetí zboží. Zboží zašle kupující na adresu provozovny - prodejny.

Adresa prodejny: KEEPERsport CZ, Palackého 1930, 530 02 Pardubice

Zboží bude zkontrolováno a musí být vráceno nepoškozené, včetně originální nepoškozené krabice (u obuvi). Ke zboží bude přiložena kopie nabývacího dokladu – faktury nebo paragonu. Zákazník na sebe nechá kontakt – číslo mobilního telefonu a emailovou adresu.

Dnem zakoupení je dnem, kdy kupující převezme zboží osobně v prodejně či dnem doručení zboží  Českou poštou a přijetím zboží kupujícím. Den přijetí prodávajícím je den, kdy prodávající převezme zboží na prodejně osobně od kupujícího či převezme zboží od České pošty či jiného přepravce, kterého si kupující zvolí.

 

Jsou-li splněny všechny podmínky dané našimi obchodními podmínkami, kupujícímu bude v tomto případě vrácena kupní cena zboží plus poštovné na jeho účet.

Peníze za vrácené zboží zašleme do 14-ti dnů od přijetí vráceného zboží, které splňuje naše obchodní podmínky.

 

Výměna zboží

 

Zboží zakoupené v našem internetovém obchodě je možno i vyměnit. Zboží zašle kupující na adresu provozovny - prodejny.

Adresa prodejny: KEEPERsport CZ, Palackého 1930, 530 02 Pardubice

 

Zboží bude zkontrolováno a musí být vráceno nepoškozené, nepoužité, včetně originální nepoškozené krabice (u obuvi). Ke zboží bude přiložena kopie nabývacího dokladu – faktury nebo paragonu. Zákazník na sebe nechá kontakt – číslo mobilního telefonu a emailovou adresu.Výměna zboží bude vyřízena co nejdříve a bude k ní účtovaná částka 80,- Kč DPD / 99,- Kč ČP za poštovné. Je-li zboží zasláno použité ihned vracíme kupujícímu a kupujícímu bude naúčtováno poštovné v částce 160 Kč.

 

Reklamace

 

Reklamaci je třeba uplatnit s přiloženým dokladem o koupi přímo v prodejně, kde byla obuv zakoupena, popřípadě poštou tamtéž a to neprodleně po zjištění závady, aby bylo možné zjistit její příčinu a nejpozději do 24 měsíců od zakoupení zboží.( zák. č. 40/1964 Sb. , zák. č. 634/1992 Sb.)

 

Reklamuje li zákazník v našem eshopu zboží, a výslovně do reklamačního protokolu neuvede, že chce zboží po vyřízení reklamace zaslat zpět, bude reklamované zboží v zákonné lhůtě připraveno k vyzvednutí na prodejně KEEPERsport CZ, Palackého 1930, 530 02 Pardubice.  Reklamace tedy bude brána tak, že si zákazník zboží vyzvedne osobně. Zboží, které je reklamováno a reklamace je vyřízena , zákazníkovi zašleme, až o to požádá. Tímto chceme zamezit tomu, že někteří zákazníci nepřebrali zboží z reklamace a zboží se vracelo zpět.

 

Stejně tak varianta, kdy zákazník reklamuje např. obuv a v reklamačním protokolu uvede, že požaduje nové zboží či vrácení peněz. Naše společnost ale obuv opraví, zboží pak v této variantě zašleme zákazníkovi poté, co nám odpoví mailem, že můžeme zboží poslat. Tímto chceme zamezit situacím, kdy na vlastní náklady opravíme zboží, zašleme ho zákazníkovi opravené, ale zákazník balík s reklamací nepřevezme. Protože reklamaci jen tak zkoušel, jak nám mnohdy zákazník odpoví na důvod nepřevzetí naší zásilky s reklamací. Reklamační lhůta daná zákonem, t.j. 30 dní od převzetí reklamace, je z naší strany vždy dodržena. Do této doby je reklamace vždy vyřízena. Zákazník si to může ověřit například osobním odběrem na prodejně KEEPERsport CZ, Palackého 1930, 530 02 Pardubice.

 

Reklamuje li zákazník v našem eshopu zboží, a ke zboží není reklamační protokol s popisem vady, chybí kontakty a telefonní spojení na reklamujícího, bude reklamované zboží v zákonné lhůtě připraveno k vyzvednutí na prodejně KEEPERsport CZ, Palackého 1930, 530 02 Pardubice.  Reklamace tedy bude brána tak, že si zákazník zboží vyzvedne osobně. Zboží, které je reklamováno a reklamace je vyřízena, zákazníkovi zašleme, až nás kontaktuje a o zaslání reklamace požádá a uvede adresu, kam zboží zaslat. Tímto chceme zamezit tomu, že někteří zákazníci nepřebrali zboží z reklamace a zboží se vracelo zpět.

 

Reklamaci zasílejte na adresu provozovny – prodejny.

Adresa prodejny: KEEPERsport CZ, Palackého 1930, 530 02 Pardubice.

 

Ke zboží musí být přiložena kopie nabývacího dokladu – faktury nebo paragonu. Zákazník na sebe nechá kontakt – číslo mobilního telefonu a emailovou adresu.

Zákazník popíše vadu neboli důvod reklamace a napíše adresu, kam zboží zaslat při případné opravě či výměně .

Nebude li v reklamačním protokolu, který zákazník zašle s reklamovaným zbožím, adresa kam zboží zaslat zpět a kontaktní informace na reklamujícího – číslo jeho mobilního telefonu a emailová adresa, budeme to brát tak,  že reklamaci osobně převezme na adrese provozovny – prodejny a zboží bude připraveno na adrese prodejny – provozovny k vyzvednutí.  

Obuv musí být řádně vyčištěná a suchá, aby byla do reklamačního řízení přijata. Při odstranitelných vadách a uznání reklamace bude zboží bezplatně opraveno. Při neodstranitelných vadách v případném uznání reklamace bude zboží vyměněno za nové nebo vrácena kupní cena. Posouzení oprávněnosti reklamace a její vyřízení trvá maximálně 30 dnů od uplatnění reklamace. Den přijetí reklamace prodávajícím je dnem uplatnění.

 

Za vadu nelze považovat vadu vzniklou běžným opotřebením, nesprávným užíváním nebo nesprávným zásahem.

 

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ:

 

Zákazník je povinnen užívat fotbalovou obuv na površích , ke kterým je obuv a její podrážka určena.

Kopačky na travnaté suché povrchy – vybírejte v kategorii Lisovky a rotaxy a Jr Lisovky a rotaxy

Kopačky na travnaté mokré povrchy – vybírejte v kategorii Kolíky

Kopačky na škváru a písčité povrchy – vybírejte v kategorii Turfy a Jr Turfy

Kopačky  do haly ( sálovky )  – vybírejte v kategorii Sálovky a Jr Sálovky

POVRCH  UMĚLÁ TRÁVA – VYBÍREJTE V KATEGORII TURFY A JR TURFY, VÝBĚR ZNAČKY NIKE5.

 

UŽÍVÁ LI ZÁKAZNÍK KOPAČKY URČENÉ NA SUCHÉ TRAVNATÉ POVRCHY NA UMĚLÉ TRÁVĚ, JE TO DŮVOD K ZAMÍTNUTÍ REKLAMACE.

 

Další důležité informace, kterými se řídíme při posuzování reklamace:

 

1.  Umělá tráva.  Na umělou trávu nepatří kopačky s podrážkou FG. Kupující taktéž nesmí užívat kopačky Nike řady Mercurial FG na umělé trávě,  je to důvod k zamítnutí reklamace, protože extrémě lehká a elastická kopačka řady Nike Mercurial FG je výrobcem – společností  Nike – určena pouze na suché travnaté povrchy. Na umělou trávu vybírejte v kategorii Turfy nebo Jr turfy a výběr značky Nike5. Tato řada je výrobcem – značkou Nike , určena na umělou trávu, protože je vyvinuta tak, aby odolala bočním tlakům, které způsobuje hra na umělé trávě.

 

2.  Travnaté povrchy. Užívá li zákazník koženou kopačku s podrážkou FG a nestará se o její údržbu ( kožená kopačka se musí ošetřovat – užívat krémy či jiné výrobky určené k ošetření kožené obuvi ) a dojde k popraskání kůže či prodření , kde je dotyk s podrážkou, je to také důvod k zamítnutí reklamace.

 

3.  Sálová obuv. Sálová obuv je určena na tvrdé povrchy do haly. Tvrdým povrchem do haly se rozumí PARKETY OŠETŘENÉ VRSTVOU LAKU. Je li halová obuv užívána na tvrdých površích, jako je betón, asfalt či speciální betonové povrchy natřené nanovrstvami speciální gumy, takzvané americké betony, pak je to v rozporu s jejich určením. Takovéto povrchy jsou pro sálovou obuv naprosto nevhodné a užívání sálové obuvi na nich  je  důvod k zamítnutí reklamace. Dále užívání futsálové obuvi na florbal je důvod k zamítnutí reklamace, protože florbalová obuv je více chráněna na vnějším nártu a hlavně na špici, aby nedošlo k prodření.

 

4.  Míče. Fotbalové míče a futsálové míče, které jsou rozpárané či mají rozpáraný šev z důvodu – náraz do ostrého předmětu či bariéry - je to důvod k zamítnutí reklamace.

 

Obuv či kopačka,  je li vysoušena u zdroje tepla , například u kamen či u radiátoru, je to důvod k zamítnutí reklamace. Protože u kožených kopaček tak dojde k popraskání a vyschnutí materiálu, u syntetických materiálů k odlepení od podrážky.

Obuv musí být vysoušena při pokojové teplotě mimo zdroj tepla.

Obuv či kopačky se nesmí prát v pračce, i to je důvod k zamítnutí reklamace.

Na umělou trávu jsou určeny v našem eshopu kopačky pouze od značky Nike s podrážkou FS či turfy řady NIKE5, viz naše obchodní podmínky a určení podrážek !!!!

Přihlaste se prosím znovu

Omlouváme se, ale Váš CSRF token pravděpodobně vypršel. Abychom mohli udržet Vaši bezpečnost na co největší úrovni potřebujeme, abyste se znovu přihlásili.

Děkujeme za pochopení.

Přihlášení